Trong giai đoạn từ 1-2 tuổi trẻ em có nhiều hoạt động yêu thích sự khám phá, và đồng thời, sự tăng trưởng của trẻ chậm lại nên không cần nhiều năng lượng. Chính vì thế, việc ngồi ăn không …
Read More