Bất cứ lúc nàoLIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hotline: 0938.73.90.30

Gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn có yêu cầu Khám Chữa Bệnh Tại Nhà.

Hãy lưu lại số điện thoại của chúng tôi với tên gọi Bác Sĩ Đến Nhà để nhanh chóng liên hệ khi cần thiết.

Đối với các yêu cầu tư vấn hoặc đăng ký khám thông thường, xin vui lòng tham khảo thời gian làm việc dưới đây.

Thứ Hai 9:00 – 17:00
Thứ Ba 9:00 – 17:00
Thứ Tư 9:00 – 17:00
Thứ Năm 9:00 – 17:00
Thứ Sáu 9:00 – 17:00
Thứ Bảy 9:00 – 17:00
Chủ Nhật Nghỉ

Khám Chữa Bệnh Tại Nhà
[email protected]
www.bacsidennha.com

Gọi Cho Bác Sĩ